Reprezentacja przed sądem administracyjnym

Co zrobić, jeśli sąd administracyjny odmówi wydania pozwolenia na budowę lub warunków zabudowy?

Realizacja wielu rodzajów prac wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Jeśli natomiast wiążą się one ze zmianą sposobu zagospodarowania działki, dla której nie uchwalono MPZP, wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Po złożeniu wniosku - nawet jeśli jest on kompletny - może zdarzyć się, że organ administracji wyda decyzję odmowną. W takiej sytuacji wnioskodawca ma prawo do odwołania od decyzji.

W kancelarii Hauslag W-D | G:

  • Pomagamy klientom odwołać się, gdy organ administracji odmówił wydania pozwolenia na budowę.
  • Wspieramy klientów w postępowaniu odwoławczym w razie odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy.
  • Udzielamy porad prawnych klientom, którzy chcą złożyć odwołanie od nakazu wstrzymania prac budowlanych.
  • Doradzamy, jak złożyć skargę na przewlekłość postępowania organów administracji, wydających decyzję.
  • Jeśli pozwolenie na budowę, decyzja środowiskowa lub decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości przyniosły straty, reprezentujemy poszkodowanych na etapie zaskarżania decyzji.
  • Reprezentujemy przed sądem klientów ubiegających się o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości.
Reprezentacja przed sądem administracyjnym

Służymy wsparciem i doradztwem z zakresu prawa budowlanego. Jak możemy pomóc Tobie?

W sprawie pytań oraz konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny:

lub poprzez formularz:

Formularz kontaktowy

Jak możemy się z Tobą skontaktować?

W czym możemy Ci pomóc?