Walne Zgromadzenie SM Usługa DOM z/s w Elblągu

Tomasz Wolny-Dunst

Tomasz Wolny-Dunst

04 Marzec 2024

Szanowni Państwo!


Występując jako kurator Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa Wielorodzinnego „Usługa Dom” z siedzibą w Elblągu (dalej zwanej: „Spółdzielnią”), ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 05 września 2023 roku wydanym w postępowaniu prowadzonym pod sygnaturą akt VIII Ns Rej.KRS 7312/23/934 niniejszym wskazuję, iż kurator zwołał Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni


na dzień 29 marca 2024 roku, na godzinę 09:00 w sali konferencyjnej nr F0.17, Bud. IV pod adresem Aleja Zwycięstwa 96 / 98, 81-451 Gdynia (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia).


Zgromadzenie zostało zwołane celem powołania Zarządu Spółdzielni. Poniżej przedstawione zostały: planowany porządek obrad oraz projekty planowanych uchwał.  - PORZĄDEK OBRAD –

Na Walne Zgromadzenie Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa Wielorodzinnego

„Usługa Dom” z siedzibą w Elblągu

planowane na dzień 29 marca 2024 roku

 

 1. Otwarcie zgromadzenia, sporządzenie listy obecności.
 2. Szkolenie z zakresu oddawania głosów przy użyciu pilotów do głosowania.
 3. Wybór przewodniczącego.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia.
 5. Przeprowadzenie wyborów do zarządu Spółdzielni.
  1. Zgłoszenie kandydatur.
  2. Zadawanie pytań kandydatom.
  3. Głosowanie nad uchwałą w przedmiocie powołania zarządu.
 6. Zamknięcie obrad.

 

– PROJEKTY UCHWAŁ –

na Walne Zgromadzenie Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa Wielorodzinnego

„Usługa Dom” z siedzibą w Elblągu

Planowane na dzień 29 marca 2024 roku

 

 

UCHWAŁA NR 01/03/2024

w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Członków Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Usługa Dom” z siedzibą w Elblągu niniejszym powołuje Przewodniczącego trwającego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w osobie kuratora Spółdzielni Tomasza Wolnego-Dunsta.

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, _________________ głosów za przyjęciem uchwały, _______________ głosów przeciw i ______________ głosów wstrzymujących się/nie została podjęta wobec nieuzyskania wystarczającej ilości głosów za przyjęciem uchwały. Sprzeciwów nie zgłoszono/sprzeciwy zgłoszono w liczbie _________________.

 

UCHWAŁA NR 02/03/2024

w sprawie powołania Członka Zarządu/Członków Zarządu

Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Usługa Dom” z siedzibą w Elblągu niniejszym powołuje Członka Zarządu Spółdzielni/Członków Zarządu Spółdzielni w osobie/w osobach:

a)     _____________________, posługującego się numerem PESEL __________________;

b)     _____________________, posługującego się numerem PESEL __________________;

c)      _____________________, posługującego się numerem PESEL __________________.

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, _________________ głosów za przyjęciem uchwały, _______________ głosów przeciw i ______________ głosów wstrzymujących się/nie została podjęta wobec nieuzyskania wystarczającej ilości głosów za przyjęciem uchwały. Sprzeciwów nie zgłoszono/sprzeciwy zgłoszono w liczbie _________________.

 

Dodatkowo wskazuję, iż  w zgromadzeniu można uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika za okazaniem pełnomocnictwa w formie pisemnej. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka Spółdzielni.

Najnowsze wpisy

Napisz, zadzwoń lub odwiedź nasze biuro
w samym sercu Gdyni

Formularz kontaktowy

Jak możemy się z Tobą skontaktować?

W czym możemy Ci pomóc?